ny logga

Behörig våtrum

Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV) är ett frivilligt regelsystem. För att BBV skall gälla måste reglerna avtalas mellan beställare och behörig entreprenör.
 
BBV uppfyller de tvingande regler som finns i Boverkets byggregler. Genom BBV blir dock kravet på arbetets utförande högre.
 
Eftersom BBV fått en stark ställning på marknaden, refereras ofta till att funktionen som uppnås genom BBV är ett mått på den fackmässighet som allmänt ska kunna krävas vid utförande av arbeten i våtrum.Detta kan till exempel medföra att en domstol i en tvist, utgår från BBV när fackmässighet skall bedömas, även om dessa regler inte föreskrivits.
 
Från 1 juli 2015 gäller nya branschregler, BBV 15:1
 
Här kan du ladda ner nu gällande branschregler BBV 15:1
 
För att läsa PDF-filen behöver du Adobe Acrobat Reader installerat. Acrobat Reader kan du ladda hem gratis på Adobes hemsida.